• Hvis formannskapet velger å frata Corner bevillingen i 14 dager, så kommer Kjell Garpestad til å anke saken til Fylkesmannen. Arnt Olav Klippenberg

- Det er ikke lenger gøy i utebransjen

Nye regler gjør at Corner ikke får bruke sine egne vakter. De nye vaktene er mye dårligere enn de gamle, i følge innehaveren. Nå kan han miste skjenkebevillingen to dager før Kaizers-konserten.