• Melk og meieriprodukter anslås å bidra med 60 prosent av jod i norsk kosthold. Pål Christensen

Jod-nedgang i melk bekymrer

Tine har varslet Helsedirektoratet om en betydelig nedgang av jod i melk. Nok jod i maten er viktig for stoffskiftet. Over halvparten av jodinnholdet i norsk kosthold kommer fra meieriprodukter.