Jod-nedgang i melk bekymrer

Tine har varslet Helsedirektoratet om en betydelig nedgang av jod i melk. Nok jod i maten er viktig for stoffskiftet. Over halvparten av jodinnholdet i norsk kosthold kommer fra meieriprodukter.

Publisert: Publisert:

Melk og meieriprodukter anslås å bidra med 60 prosent av jod i norsk kosthold. Foto: Pål Christensen

Nye analyser tyder på at innholdet av jod i norsk melk er redusert med nesten 40 prosent siden 2000. Funnene skal nå sjekkes nærmere gjennom nye analyser av melkeprøver fra hele landet. Også årsakene til nedgangen skal utredes nærmere.

Melk er den viktigste kilden til jod i kostholdet på befolkningsnivå i Norge. Jod-underskudd kan føre til forstyrrelser i stoffskiftet og i verste fall skjoldbruskkjertel-sykdommen struma.

Myndighetene koplet inn

Både Helsedirektoratet og Nasjonalt råd for ernæring er koblet inn og vil i nær framtid drøfte situasjonen med Tines egne ernæringseksperter. Også Mattilsynet er varslet.

- Vi finner det riktig å informere helsemyndighetene, slik at vi kan kartlegge betydningen funnene har for folkehelsen og enes om eventuelle tiltak. Vårt mål er å sikre melkens rolle som kilde til jod i norsk kosthold, sier leder av Tines ernæringsavdeling, Anne Sofie Biong til Aftenbladet.

Tine samarbeider med forskere ved Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) og Felleskjøpet fôrutvikling i et større kartleggingsprosjekt som er støttet av Forskningsrådet.

Rapsteori

Teorien er at økt innblanding av raps i kraftfôr er en mulig medvirkende årsak til jod-reduksjonen i melk, ved at raps øker utskillingen av jod i urinen til kuene, slik at mindre av det viktige sporstoffet går over i melken.

— Tyske data har dokumentert en slik sammenheng, uttaler ernæringsprofessor Anna Haug ved institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved UMB til Aftenbladet. Haug er involvert i jodprosjektet Tine har tatt initiativ til.

Prosjektet er helt i startfasen, men ut fra et mindre antall nye jodanalyser av melk ser det ut som nedgangen særlig er knyttet til vintermelk, sier Haug.

Norsk og importert raps tilsettes kraftfôr fordi det er en god proteinkilde og har bidratt til å få opp proteinverdien i melk. Opptil 90.000 tonn rapspellets brukes årlig, får Aftenbladet opplyst i Norske Felleskjøp.

Utsatte grupper

Prøver fra 2000 viste et gjennomgående jodinnhold i norsk melk på 16 mikrogram per desiliter. I 2010 var nivået nede i 10 mikrogram.

— En del folk som har litt for lavt jodinntak i kosten kan være utsatt, hvis man spiser lite fisk og drikker lite melk, sier Anna Haug.

Det er vanskelig å finne produkter hvor ingredienslista omfatter jod, fordi sporstoffet ikke inngår i den ordinære matvaretabellen. Dermed er det også vanskelig å kartlegge jodinntaket, påpeker Anne Sofie Biong i Tine.

Salt som er tilsatt jod har et lavere jodinnhold enn tidligere. Salt betyr derfor lite for det totale jodinntaket i kosten. Men dette kan myndighetene eventuelt regulere ved pålegg til produsentene.

Nestleder Liv Elin Torheim i Nasjonalt råd for ernæring leder en arbeidsgruppe som ser på jod i mat. - Det er ting som tyder på at enkelte grupper i befolkningen har et for lavt jodinntak. Derfor er det grunn til se nærmere på jodinnholdet i melk, sier Torheim. Hun legger til at folk som får i seg lite melkeprodukter og fisk kan kompensere dette gjennom kosttilskudd som inneholder jod.

Økt bruk av raps i kraftfôr kan være en medvirkende årsak til jodnedgangen i norsk melk. Disse kyrne gumler silo. Foto: Anders Minge

Publisert: