• Egersund malmforekomst.pdf

Ordførerne sier ja til gruveregion Dalane

Under bakken fra Bjerkreim til Sokndal ligger enorme verdier og venter på å bli tatt opp. Hva tenker ordførerne om at Dalane kan bli en stor bergverksregion den dagen oljå tar slutt?