• Kristen Høyer Mathiassen (H) vil bygge høyere og tettere i Stavanger. Jan Tore Glenjen

- Jeg har ingen begrensninger!

Hvor høye hus skal vi bygge? Skal vi stoppe ved 5, 15 eller 25 etasjer? Kristen Høyer Mathiassen (H) "vil ikke ha begrensninger i det hele tatt".