• Hog Riders har tilhold i dette huset i Verksgata, ikke langt fra Hurtigbåtterminalen. Kent Skibstad

Trues med mulkt for utleie til Hog Riders

Konflikten om MC-klubben Hog Riders tilholdssted i Verksgata 28 tilspisser seg. Huseier trues nå med tvangsmulkt.