• Advokatene Øystein Hus og Kjetil Mjaaland representerer kvinnen som saksøker misjonsorganisasjonene. Omsorgssvikt er blant punktene som danner grunnlaget i hennes påstand om at organisasjonene er erstatningsansvarlige. Fredrik Refvem

Misjonssambandet og Frikirken frifunnet i tingretten

Stavanger tingrett er ikke enig med saksøker i at misjonsselskapene kan holdes juridisk ansvarlige etter at hun som 14-åring ble seksuelt misbrukt på misjonens internat på Taiwan.