• Målestasjonen på Kannik har registrert svært høy forurensing de siste dagene. Pål Christensen

Høytrykk gir problemer for astmatikere

Det kalde, stillestående været fører til mye svevestøv i Stavanger.