• Stiftelsesgata 17 kan bli hotell med 32 leiligheter. Stein Halvor Jupskås

Kameratklubben blir hotell

Lokalene som tidligere huset Kameratklubben, et botilbud for rusavhengige, kan nå bli bygd om til leilighetshotell.