En krusning på havet kan være en tsunami

En tsunami kan bevege seg langs havbunnen like raskt som en jetfly. Men på havoverflaten er den nesten usynlig. Til den treffer land.