• Et oversiktsbilde av KNM Harald Haarfagre eller Madlaleiren slik anlegget ser ut i dag. Foto: Jon Ingemundsen

Ingen militær nedtrapping i Rogaland

Verken rekruttskolene i Madlaleiren, den militære aktiviteten på Sola eller Heimevernet HV-08 i Vatneleiren blir nevneverdig rammet av nedskjæringer eller reduksjoner i bemanningen de neste fire årene.