• cci-Aft-20070131-1-A-16-276-1 Pål Christensen

Nok et vindkraftprosjekt: Sikvalandskula

Lyse Produksjon søker konsesjon for en ny rest av det store, konfliktfyllte Ulvarudla-prosjektet, som har fått tommelen ned av NVE.