• - Det er uholdbart at Stavanger bruker 75 millioner kroner mindre på grunnskolen enn forventet fra KS, mener Merethe Handegaard-Scheie, leder i Utdanningsforbundet. Hun er enig i at tidlig innsats må forsterkes. Da trengs mer penger, slår hun fast. Lars Idar Waage

Stavangerskolen 75 mill. i manko

Stavanger bruker minst 75 millioner kroner for lite på grunnskolen, mener Utdanningsforbundet og slår i bordet med en fersk rapport.