• Erik Håland er sterkt kritisk til måten politiet har evaulert Nokas-ranet på. Pål Christensen

- En del av feilene 22. juli kunne vært unngått

Flere polititjenestemenn som rykket ut under Nokas-ranet 5. april 2004, opplever at norgeshistoriens største ran fremdeles ikke er skikkelig evaluert.