• Politiadvokat Lars Fredrik Bråten, til venstre, og forsvarer Christian Faye Ree under tilståelsessaken i Stavanger tingrett fredag 17. august. Ree møtte som forsvarer for 34-åringen som tappet Pratt & Whitney for 42,5 millioner kroner. Anders Minge

Dømt til fire og et halvt års fengsel

Aktor fikk fullt gjennomslag for sin straffepåstand i tilståelsessaken mot den tidligere regnskapssjefen i Pratt & Whitney. Domfelte underslo 42,5 millioner kroner i 2010.