BMW stjålet på Kunemyr

Bilen ble koblet, og forsvant.