• bru.JPG

Navn på omkommet i ATV-ulykke frigitt

Torbjørn Terkelsen omkom i ATV-ulykke.