• Ventetiden ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) ligger fortsatt over landsgjennomsnittet. Knut S. Vindfallet

Kortere ventetid ved sykehuset

Den gjennomsnittlige ventetiden på sykehusene i landet er på et historisk lavt nivå. Fagdirektør i Helse Stavanger, Sverre Uhlving, mener at Stavanger Universitetssjukehus fremdeles bør bli bedre.