Utsetter saken om Internasjonalt Hus

Stiftelsesloven kan være kjeppen i hjulet som hindrer Stavanger kommune å overta driften av Stiftelsen Internasjonalt Hus.