57-åring vedtok promillebot på 170.000 kroner

Stavanger-mannen skulle bare flytte bilen 200-300 meter.