Kronprinsessen besøkte morens fødested

Tre søstre ble mellom 1933 og 1937 født i meieribestyrerens bolig i Egersund. En av dem er mor til kronprinsessen, Marit Tjessem, og onsdag besøkte datteren boligen for første gang.