Dommeren avgjør tilståelsesdom

Selv om Bjarte Baasland har sagt seg villig til å avgi en uforbeholden forklaring og tilståelse, er det ikke automatisk at retten vil godta at saken blir behandlet som en tilståelsessak.