• Kolumbus mener at privatbilister er en større utfordring for kollektivtrafikken enn snikpassasjerer. Jan Tore Glenjen

Bare 0,3 prosent sniker på buss og båt

Kolumbus mener at privatbilister er en større utfordring for kollektivtrafikken enn snikpassasjerer.