• Stavanger Aps «grand old man» Olav T. Laake vil gjerne bidra til å få slutt på den interne striden i partiet. Marie von Krogh

Laake tilbyr seg å mekle

Stavanger Aps «grand old man» Olav T. Laake vil gjerne bidra til å få slutt på den interne striden i partiet.