• Hans E. H. Jacobsen

Johs. Lunde vil kjøpe Ålsheia

Johs. Lunde, i samarbeid med Ivar Isdal Hansen, vil forsøke å kjøpe det konkursrammede Ålsheia skisenter AS.