• Anders Minge

Kostnadene på SUS er for høye

Direktøren ønsker bedre kontroll på innleie av personell. Lønnsoverskridelser på over 30 millioner.