• Lars Bryhn Nyland

Kjørte i land med 1,86 i promille

Men vogntogsjåførene forklarte at de bare skulle kjøre i land for å sove.