• Mannen er dømt til 30 dager fengsel i Jæren Tingrett. Illustrasjonsfoto: Anders Minge

Frontkolliderte med 2 i promille

En utenlandsk statsborger må sitte 30 dager i fengsel etter en promillekjøring i Sandnes i april.