• Politimester Geir Gudmundsen er glad for 25 nye sivile stillinger, men ønsker mer penger til driften. Knut S. Vindfallet

Lokalpolitiet på stedet hvil

Politiet i Rogaland har ikke fått mer penger til å ansette flere tjenestemenn i budsjettet for 2009.