• Dette er originalen...

- Vekterbilene kan forveksles

Politidirektoratet har skrevet brev til Rogaland Politidistrikt og bedt dem følge opp saken med vekterbilene i Eigersund som de mener er for like politibilene.