Svært dårlig luftkvalitet i Stavanger

Friske mennesker kan kjenne ubehag, verst for utsatte pasientgrupper, melder Folkehelsesinstituttet.