• - Me har snø nok, men bekkene renn fram og det er ikkje frose i bakken. Forholda er difor ikkje gode, men me satsar på at kulden og snøen som er meldt onsdag/torsdag vil gi oss høve til å opna då, seier Nilsen som er dagleg leiar ved Gullingen turistsenter. Heidi Hjorteland Wigestrand

Gullingen skitrekk opnar ikkje

Jan Nilsen hadde planar om å opna Gullingen skitrekk tredje juledag. Dei planane har diverre regna bort.