Redusert trafikk på dobbeltsporet

Togene går fortsatt med en halv times frekvens