Sauer på vei

Gjetere og 4500 sauer fikk politieskorte av lensmann Egil Netland ned Suleskard i Sirdal dag.