• 17. mai 2006 regnet det og ting tyder på at man må ta med paraply også i år. Jonas Haarr Friestad

Ustabilt ver 17. mai

Det vert truleg regnbyer 17. mai. Trøsta er at veret er endå verre dagen før.