Innbrudd og innbruddsforsøk i Storgata

— Tyvene har brukt en ganske spesiell fremgangsmåte, sier politibetjent Geir Aase, som ber folk om å være på vakt.