• Søppelet flyter daglig ved Cafe Sting. Lite turistvennlig, og en skam for byen. Helge Havik

Skal søppel flyte fritt?

Hvem vil ta ansvar for at søppelet flyter rundt det ene av to søppelanlegg i Tårnfalkveien i Sandnes — og mange andre steder i fylket?