Fortsatt flaskehals på E 39

Regjeringen vil bygge krabbefelt i Skjebadalen. Men ny bru på Helleland ble det ikke krisepenger til.