Jær-ordførarane helsa sine

Ordføraren i Hå, Klepp og Time hadde mykje på hjarte 1. nyttårsdag.