• Disse jurene skulle det vise seg å være vanskelig å konkurrere mot.

Jærens flotteste jur

Ingen drøvtyggere kan måle seg med den tre år gamle jersey-kua Oddrun. Til det har Miss Jæren altfor flotte jur.