Fleirtal for grensejustering på Ombo

Flest vil gi heile øya til Hjelmeland.