Veterinærer i Rogaland vil ikke forby pelsoppdrett

Veterinærforeningen i Rogaland ber foreningens sentralstyre revurdere sitt standpunkt om at pelsdyrhold bør avvikles.