Han vil kutte 25 årsverk i Strand

Nedleggelse av Nordre Strand skole. Kutt i driften på 20 millioner, som gir 25 færre årsverk. Økt eiendomsskatt. Investeringer utgår. Dette er stikkord for 2021-budsjettet til rådmannen i Strand.

Ketil Reed Aasgaard forsøker å stramme inn etter lokalpolitikernes ambisiøse investeringer.
 • Tor Inge Jøssang
  Tor Inge Jøssang
  Journalist
Publisert: Publisert:

– Det er et veldig stramt budsjett, som går utover både drift og investeringer. Vi må ned i årsverk. I et ellers krevende budsjett foreslår vi å styrke fastlegeordningen, sier rådmann Ketil Reed Aasgaard om forslaget til Strandabudsjett for 2021.

I fjor foreslo han å legge ned Nordre Strand skole, men det ville ikke kommunestyret være med på. Likevel tas forslaget opp igjen, av flere grunner. Dette grepet reduserer kostnader og bidrar samtidig til å øke andelen kvalifiserte lærere i Strandaskolen. Elevene foreslås flyttet til Tau skole.

Rådmannen foreslår en rekke andre kostnadsreduksjoner som i sum kutter 20 millioner kroner og innebærer at tjenestene til kommunen må leveres med cirka 25 færre årsverk enn i dag.

I Ryfast-feber, en atmosfære av stor framtidsoptimisme på grunn av ferjefri veiforbindelse, har lokalpolitikerne satset hundrevis av millioner på nye skoler på Tau og Jørpeland, ny kirke på Tau, ny flerbrukshall på Jørpeland, oppgradering av Jørpeland stadion. På ønskelisten står ny svømmehall, nytt helsehus, nytt kulturhus, eventuelt en oppgradering av dagens kulturhus til fritidsfabrikk.

Gjelden vokser

Hvis ikke lokalpolitikerne bremser opp investeringene, vil gjeldsgraden ved utgangen av 2024 være omtrent 130 prosent av driftsinntektene. Til sammenligning regner kommunesektorens organisasjon KS en gjeldsgrad på over 75 prosent som høyt. Rådmannen varsler derfor upopulære tiltak.

– Investeringene ligger skyhøyt. En gjeldsgrad på 130 prosent i 2024 er ikke bærekraftig. Vi beholder de store investeringene som allerede er igangsatt på skole og idrettsanlegg, og så justerer vi ned andre steder. Kjedelig, men det er vi bare nødt til, sier Reed Aasgaard.

Investeringskuttene går blant annet utover Strand kyrkjelege Fellesråd, Tau ungdomsskole, Resahaugen skole, Jørpeland ungdomsskole, Eikehaugen barnehage, rådhuset, svømmehall på Tau, Rosehagen, parkeringsplass og toalett i Holtakrossen.

Strammer inn

Ved inngangen til 2021 er Strands økonomi strammere enn på mange år. Det er budsjettert med 760 millioner kroner i skatteinntekter og statlig rammetilskudd. Hadde Strand ligget på landsgjennomsnittet i skatteinntekter i 2020, ville det gitt 28 millioner kroner mer i kommunekassen.

For å oppnå budsjettbalanse er det tatt flere grep.

 • Rådmannen har tro på at Ryfast-effekten skal gi økt folketall og dermed høyere rammetilskudd enn SSB sine prognoser.
 • Høyere kommunale avgifter.
 • Krav til omstilling og kostnadskutt i hele organisasjonen.
 • Økt eiendomsskatt skal gi ca 6 millioner kroner ekstra. I 2021 øker eiendomsskatten per boenhet i snitt med 618 kroner utover prisstigningen. Økningen per fritidsbolig vil i snitt være 526 kroner.

Disse hovedgrepene på drift er innarbeidet i budsjettforslaget:

Reduserte utgifter til styrking i barnehagene. Redusert bemanning SFO Tau og Jørpeland. Redusert grunnbemanning i hjemmehjelpen. Redusert grunnbemanning i dagsentertilbudet. Redusert grunnbemanning i miljøtjenesten (PUH). Endret kommunal andel av medfinansieringen av VTA plasser (varig tilrettelagt arbeid). Redusert bemanning rus. Redusert bemanning barnevern. Avslutte kjøp av plasser i Kjør for livet. Redusert omfang i hverdagsrehabilitering. Drifts og anleggsstøtte til frivillige lag og organisasjoner avvikles. Redusert vedlikehold på kommunale eiendommer. Redusert vegvedlikehold. Reduserte lønnsutgifter kulturskolen. Reduserte velferdsordninger for ansatte. Reduserte lærlingeplasser fra 15 til 12. Avvikle frisklivsentralen. Reduserte næringstilskudd, blant annet til Ryfylkebyen og Reisemål Ryfylke. Avvikling av utdeling av eiendomsskattemidler til utkantene.

Publisert:
 1. Strand
 2. Kommuneøkonomi

Mest lest akkurat nå

 1. Sandnes-syklist historisk: Tok suverent VM-gull

 2. Stavanger-bedrift blir ligasponsor i ishockey

 3. Nå er huset og fasaden total­endret: – Folk kjører sakte forbi for å se

 4. Dobbeltdrapet på Storhaug: Sør-Vest politidistrikt får kritikk av Spesialenheten

 5. Nå kommer behandling mot covid-19. Flere typer legemidler er på vei

 6. Nå er Olaug Bollestad blitt KrF-leder – igjen