Trafikknedgang for Høgsfjord-sambandet

Trafikknedgangen fortsatte for Høgsfjord-sambandet i desember. Boreal har utsatt planene om elektrifisering.

Ferjesambandet Lauvvik-Oanes over Høgsfjorden har åpningstid fra klokka 06.00 til 18.15 på hverdager og 09.00 til 18.15 i helger.
Publisert: Publisert:

«Petter Dass» har plass til 50 biler og krysser Høgsfjorden 50 ganger per dag. I teorien kan ferja frakte cirka 2500 kjøretøy. Fasiten for desember er langt unna det. Antall kjøretøy lå i snitt på rundt 200 om dagen, cirka 50 færre enn november.

– Vi skulle gjerne sett flere reisende i sambandet, og oppfordrer publikum til å benytte seg av tilbudet. Lauvvik–Oanes driftes på kommersiell basis uten noen form for offentlig støtte, sier Jon Kristian Fadnes, kommunikasjonsansvarlig i Boreal.

Høgsfjordsambandet er hovedfartsåren mellom Sandnes og kommunedelen Forsand. I disse dager får forsandbuen en telefon fra et meningsmålingsinstitutt på oppdrag fra Statsforvalteren i Rogaland. Spørsmålet er om folk ønsker at Forsand skal grensejusteres inn i Strand.

Strand forlanger at Forsand må få gå ut av det kommunen mener er et tvangsekteskap med Nye Sandnes, og argumenterer med at Høgsfjord-ferja kan bli nedlagt.

Boreal har andre planer. Selskapet har tidligere fått tildelt støtte fra Enova til en ny elferje i Høgsfjord-sambandet.

– Siden 2018 har vi iverksatt bygging av 14 nye nullutslippsfartøy, og vårt intensive byggeprogram fortsetter inn i 2022. Arbeidet med elektrifisering av Lauvvik-Oanes-sambandet pågår fortsatt, men har blitt forsinket som følge av koronasituasjonen. Vårt mål er å gjøre Lauvvik–Oanes til en grønn inngangsport til Ryfylke, opplyser Fadnes.

Han viser til at koronasituasjonen fortsetter å påvirke trafikktallene i hele kollektivbransjen.

– Vi er nå inne i en periode med rekordhøye smittetall, og regjeringen innførte i desember strengere nasjonale tiltak for å begrense smitten. Vi håper at trafikken i Lauvvik–Oanes-sambandet vil øke etter hvert som samfunnet kan vende tilbake til en mer normalisert hverdag med et normalisert reisemønster, opplyser Fadnes i Boreal.

Fra og med 1. oktober i fjor opphevet staten redusert merverdiavgift for lav sats, som blant annet omfatter persontransport.

– Vi har likevel så langt valgt å beholde takstene i Lauvvik–Oanes-sambandet uendret, men vurderer fortløpende en prisjustering, varsler Fadnes i Boreal.

Publisert: