Ap innrømmer tre nederlag i Hurdalsplattformen

Arbeiderpartiet erkjenner at de ikke har klart å få gjennomslag for alle punktene i 100-dagersplanen sin i regjeringsforhandlingene med Senterpartiet.

Ap-leder Jonas Gahr Støre fikk ikke fullt gjennomslag for 100-dagersplanen sin under regjeringsforhandlingene på Hurdalsjøen Hotell.
  • NTB
Publisert: Publisert:

I sommer lanserte Arbeiderpartiet en 100-dagersplan med 40 saker de vil arbeide for at en ny regjering innen 100 dager skal legge fram forslag om.

I det Ap omtaler som et pressenotat, innrømmer partiet at de ikke har fått fullt gjennomslag for tre av punktene i planen i Hurdalsplattformen.

Det gjelder innleie, skolefritidsordning og abort.

Tapte abortkamp

Ap ville forby innleie som fortrenger faste ansettelser, men i plattformen står det i stedet at regjeringen skal «sette i gang et lovarbeid for å begrense bemanningsbransjens omfang og rolle.".

Ap ville også innføre fem timers gratis kjernetid i skolefritidsordningen (SFO) for alle førsteklassinger. I plattformen står det i stedet at regjeringen gradvis vil innføre gratis SFO for alle førsteklassinger.

– Ambisjonen er den samme, men det er ikke en like tydelig markering på at vi klarer det de 100 første dagene. Vi trenger mer tid, skriver partiet i pressenotatet.

Abort

I 100-dagersplanen sa Ap også at de vil «Oppheve de siste årenes innskrenkinger i kvinners rett til selvbestemt abort».

I Hurdalsplattformen skriver Ap og Sp isteden at de vil «Nedsette et utvalg som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort, og alternativer til dagens abortnemnder. Regjeringspartiene står fritt til å søke flertall i Stortinget for sine standpunkter om abortloven.".

I notatet påpeker Ap likevel at 37 av de 40 punktene i 100-dagersplanen er huket fullt og helt av.

– Mange steder er formuleringene i plattformen identiske med dem i 100-dagersplanen.

Publisert: