Politimesteren mener anmeldelse kunne ødelagt intern opprydding

Ifølge loven skal Spesialenheten kobles inn straks ved mistanke om straffbare forhold i tjenesten. Politimester Hans Vik mener en langvarig etterforskning kunne ha blitt et problem: Det kunne ha avskåret Sør-Vest politidistrikt fra å sette inn tiltak mot misbruk av datasystemet for overtid og vakter.

Publisert: Publisert:
«Skulle saken bli sendt til Spesialenheten, ville vi ikke kunne gjennomføre disse viktige tiltakene før etterforskningen var over. Det tar erfaringsmessig lang tid», skrev politimester Vik i sin redegjørelse til Politidirektoratet i 2019.

Les hele saken med abonnement