Her er ni Frp-vedtak om alt fra fastleger og oljepenger til kjernekraft og barnehager

Frp vedtok å gå inn for å endre norsk basepolitikk. Partiet sier også ja til utvikling av kjernekraft i Europa.

Frp avviklet i helgen et kortere landsmøte enn vanlig. Det foregikk på Gardermoen. Sylvi Listhaug ble gjenvalgt som leder. Her sitter hun sammen med nestlederne Ketil Solvik-Olsen og Terje Søviknes.
Publisert: Publisert:

Frp hadde i helgen samlet partitroppene til et landsmøte på Gardermoen. Det var kortere enn vanlig, men partiet vedtok en rekke uttalelser. Partiet gjentok tidligere utsagn om å satse på veier og senke avgifter på drivstoff og strøm.

Ellers fattet partiet blant annet disse vedtakene:

1. Ja til kjernekraft, men ikke i Norge

Frp mener Norge skal «ta en aktiv rolle og forske videre på trygg kjernekraft med vekt på thorium, og bidra til verden kan realisere små kjernekraftverk som kan gjøre flere land selvforsynt med strøm».

Et stort mindretall (74 mot 144) mente at Frp bør gå lenger og gå inn for snarest mulig å realisere kjernekraftanlegg i Norge.

2. Ja til allierte baser på norsk jord

Frp vil åpne for allierte utenlandske militærbaser på norsk jord, også i fredstid. Basene skal være et supplement til oppbygging av eget forsvar.

Ergo vil partiet skrote baseerklæringen fra 1949. Den går ut på at Norge ikke skal tillate slike så lenge landet ikke blir angrepet eller utsettes for trusler om angrep.

3. Nei til EUs 4. energipakke

Frp vil ikke støtte norsk deltagelse i EUs 4. energimarkedspakke «Ren energipakke». Partiet vil kjempe mot alle forslag som fører til at Norge skal «svekke sin energimakt» og vil jobbe for at Norge har full suverenitet over egne naturressurser.

4. Nei til momsfritak på reparasjoner

Frp vil ikke fjerne momsen på reparasjon av sko, klær, kjøkkenmaskiner og andre husholdningsartikler. Et flertall på 138 mot 70 gikk imot resolusjonskomiteens forslag om slikt fritak.

5. Ja til styrket fastlegeordning

Frp går inn for en kraftig styrking av basistilskuddet til fastleger. Partiet ønsker flere fastlegehjemler i kommunene og vil arbeide for en utvidet garantiordning for salg av fastlegepraksiser tilbake til kommunen. Hensikten er å senke terskelen for å etablere privat allmennlegepraksis. Partiet vil også gjøre det enklere for leger utdannet i blant annet Danmark å få godkjent sin utdanning for raskere kunne bli fastlege.

6. Ja til definert antall eksamener

Frp mener det i dag er ganske vilkårlig hva man kommer opp i til eksamen i videregående. Partiet mener alle elever med studieforberedende utdanningsprogram skal komme opp i samme antall skriftlige og muntlige eksamener ved avslutningen av videregående (Vg3).

7. Ja til strømstøtte til private barnehager

Frp vil arbeide for at private barnehager får tilført ekstra statlige midler som kompensasjon for de høye strømutgiftene.

8. Ja til å bruke mer oljepenger på dagens generasjon

Frp ønsker ny handlingsregel om bruk av oljepenger. Partiet vil skille mellom penger brukt på drift og investeringer i statsbudsjettet og holde samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer utenfor regelen.

Partiet sier nei til å bruke oljefondet til «klimapolitisk spekulasjon». Formålet skal fortsatt være høyest mulig avkastning.

Oljeformuen skal i større grad også komme dagens generasjoner til gode gjennom lavere skatter og avgifter samt prioritering av velferdsstatens kjerneoppgaver.

9 Ja til billigere import fra Ukraina

Frp ber stortingsgruppen fremme forslag om å fjerne avgifter og toll på varer importert fra Ukraina.

Publisert: