Slik vil de få flere menn til å jobbe i barnehage

STAVANGER: Det er for få menn som jobber i barnehagene, mener oppvekstpolitikerne i Stavanger. Nå vil de ta i bruk åtte nye tiltak for å få opp andelen.

Etter å ha besøkt flere barnehager, blant annet Ytre Tasta avdeling Vardeneset hvor dette bildet ble tatt i mars, slo det Venstre-politiker Rune Askeland at det var svært få menn i barnehagene. Det ville han gjøre noe med. Bakerst fra venstre: Tuva, Ella, Pavan og Ingrid. Framme fra venstre: Hedda, Sanna og Emely. Pedagogisk leder Anne Sjuve til høyre.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Det var oppvekststyrets nestleder, Rune Askeland fra Venstre som reiste saken. Etter å ha besøkt over 30 barnehager i vinter, slo det han at der enten var ingen menn, eller bare en eller to. Han sjekket nærmere, og det viste seg at bare 6,8 prosent av de ansatte er menn. 20 år etter at det ble vedtatt nasjonalt at det bør være 20 prosent. Andre kommuner er ikke stort bedre; landsgjennomsnittet er ni prosent.

Les også

Bare sju av hundre som jobbar i barnehage er menn

Askeland foreslo derfor i mars at andelen skulle opp i 20 prosent og at rådmannen skulle legge fram en tiltaksliste. Det ble vedtatt. Bare Kristoffer Sivertsen fra Frp stemte mot.

Les også

Frp imot å øke andelen menn i Stavangers barnehager

Tiltakslista

Her er de seks tiltakene rådmannen la fram for oppvekstyret den 13. september:

1. I arbeid med rekruttering av flere pedagoger i barnehagen vil administrasjonen vektlegge tiltak som kan bidra til å øke andel kvalifiserte mannlige søkere.

2. Kommunen skal aktivt oppmuntre menn i Stavangerbarnehagen til å bli praksisveiledere, og samarbeid med universitetet i Stavanger om målrettet bruk av mannlige praksisveiledere for å rekruttere mannlige studenter.

3. Barnehagesjefen orienterer barnehagene i Stavanger om prosjektet «Lekeressurs», og anbefaler barnehagene å delta i prosjektet som et langsiktig bidrag til rekruttering av menn i barnehagen. Prosjektet går ut på at ungdomsskolegutter får anledning til å jobbe en del i barnehage, slik at de blir kjent med yrket og forhåpentligvis for lyst til å utdanne seg til en barnehagejobb.

Les også

Her er barnas nye superhelter

4. I samarbeid med opplæringskontoret arrangeres eget informasjonskurs til ufaglærte mannlige assistenter for å rekruttere flere menn til kommunens interne fagopplæring.

5. Erfaringsdeling rundt tema rekruttering av menn med pedagogisk kompetanse settes på agendaen i nettverksmøter med Universitetet i Stavanger, nabokommuner og i storbynettverket.

6. Eget punkt om likestilling og rekruttering av menn med pedagogisk kompetanse innarbeides i Stavangerbarnehagens kvalitetsplan og kvalitetsmelding.

Fikk full støtte

Rune Askeland (V) var svært fornøyd:

– Å få flere menn inn i kvinnedominerte yrker er å ta feminisme på alvor! Vi kan ikke se på en utvikling der offentlig sektor blir mer og mer kvinnedominert. Det er på høy tid at vi får en tydelig politikk på området og at vi får et fokus på å få flere kvalifiserte menn inn i barnehagene våre. Her må vi alle ta et ansvar for et forsømt område i norsk likestillingspolitikk. Nå skal vi vise at barnehagen er en fantastisk arbeidsplass for begge kjønn og for et mangfold blant begge kjønn. Jeg har besøkt, og hatt noen arbeidsdager i, flere av våre gode barnehager i Stavanger. Her er tilbakemeldingen klar: “Vi trenger et mangfold av ansatte!” En god dag for feminisme, barnehagen og Venstre, sa han.

Aleksander Stokkebø (H) berømmet Venstre for å ha tatt opp saken:

– At både gutter og jenter får møte gode mannlige rollemodeller i barnehagene er viktig, sa han.

Også de andre partiene syntes tiltakene fra rådmannen var gode. Antonia Kvalsvik (Ap) ville ville ha med et ekstra punkt som handler om å få flere menn som styrere. Det gikk ut på å kontakte andre kommuner og høre hva de har gjort.

Til og med Kristoffer Sivertsen (Frp) sa seg enig i rådmannens forslag. Også han ville ha et nytt punkt, nemlig at ufaglærte menn som jobber i barnehage må oppfordres til å ta utdanning.

Fornøyd var også Stavangerbarnehagenes foreldreforening: - Mange gode tiltak. Jeg vil særlig trekke fram prosjektet Lekeressurs. Det gir mange unge menn anledning til å bli kjent med barnehagene og finne ut hvilken fantastisk god og viktig arbeidsplass dette er, sa Mette Gulbrandsen.

Både rådmannens seks tiltak pluss de to ekstra fra Ap og Frp ble enstemmig vedtatt.

Publisert: