• Sterke krefter er i sving for å forlenge dobbeltsporet fra Sandnes til Nærbø og senere i retning Egersund. Imidlertid åpner Roy Steffensen (Frp) for å nedprioritere prosjektet. Jonas Haarr Friestad

Frp åpner for å skrote dobbeltsporet til Egersund

Poenget var å presse fram dobbeltspor til Nærbø og Egersund fortest mulig. Nå sår Frp tvil om hele milliardprosjektet.