• Erik begynte å eksperimentere med rus som 15-åring. Han ble LAR-pasient i 2011. Ingvild Lygren

Rusavhengige får oppfylt boligdrømmen

Da livet var som mørkest bodde Erik i en container, i skogen eller i verste fall, på hospits. Prosjektet Housing First ga han mulighet til å flytte inn i egen bolig.